NutriBalance – nový program zdravého stravovania pre zamestnancov

Vedeli ste o tom, že to ako sa stravujeme a ako žijeme vplýva nielen na náš organizmus, ale aj na našu produktivitu práce? Zamestnanci, ktorí nejedia zdravo a nerobia žiadnu športovú aktivitu majú nižšiu produktivitu ako tí, ktorí žijú zdravý životný štýl. Počet zamestnancov, u ktorých sa prejavujú ochorenia spojené so sedavou prácou alebo prácou s nepravidelným denným režimom každoročne stúpa.

Riešenie ako predchádzať takýmto situáciám ponúka NutriBalance, nový komplexný 3-mesačný program zdravého stravovania pre zamestnancov, ktorý prináša výživová poradkyňa metódy metabolic balance® Zuzana Líšková a jej MEDIBALANCE Centrum výživy a redukcie hmotnosti (www.medibalance.sk).

Program NutriBalance pozostáva z troch častí. Prvá úvodná časť je realizovaná formou Nutrition Day – dňa zdravej výživy, ktorý sa hneď ráno začína zdravými raňajkami. Pre zamestnancov sú pripravené čerstvé šťavy z ovocia a zeleniny, nátierky s chlebíkom, muffiny, ovsené kaše, ale aj špeciálne balance mandelády s mandľami, ovocím a bielym jogurtom. Po výdatných a zdravých raňajkách nasleduje prednáška výživovej poradkyne Zuzany Líškovej o tom, ako pomocou stravy naštartovať spomalený metabolizmus a dostať ho do rovnováhy, ako získať potrebnú energiu a zlepšiť koncentráciu. Po prednáške môžu zamestnanci absolvovať meranie kompozície tela na prístroji InBody s konzultáciou a získať základné odporúčania pre zdravé stravovanie.

Ďalšou časťou programu je skupinové výživové poradenstvo. Zamestnávateľ môže v tomto prípade finančne prispieť svojim zamestnancom na absolvovanie programu metabolic balance®. Program je vhodný v prípade, ak chcú zamestnanci upraviť svoje stravovacie návyky pod dohľadom odborníka a dopracovať sa tak nielen k úbytku hmotnosti, ale aj k zlepšeniu zdravotného stavu, k odstráneniu únavy a získaniu energie.

Skupinové výživové poradenstvo je realizované v dohodnutých termínoch priamo v priestoroch spoločnosti. Každému zamestnancovi je na základe rozboru vzorky jeho krvi vypracovaný individuálny výživový plán. Výživový poradca prichádza na pravidelné kontrolné skupinové konzultácie počas obdobia 3 mesiacov. Špeciálnym bonusom pre všetkých kolegov, ktorí sa spolu zúčastňujú skupinového poradenstva je možnosť absolvovať workshop balance varenia, kde sa naučia jednoduché a zdravé recepty a spoznajú vhodné kombinácie potravín a korenín.

Zamestnávateľ môže tiež pre svojich zamestnancov zakúpiť darčekové poukazy na zoštíhľujúce procedúry v MEDIBALANCE Centre výživy a redukcie hmotnosti alebo špeciálne navrhnuté komplexné programy stravovania, zoštíhľujúcich procedúr a cvičení a zabezpečiť im tak najvyššiu a najkomplexnejšiu úroveň programu NutriBalance. Na financovanie darčekových poukazov je možné použiť aj prostriedky sociálneho fondu.

Stravujte sa zdravšie, pracujte produktívnejšie, znížte PN-kovosť a zatraktívnite ponuku benefitov pre zamestnancov aj nových potenciálnych uchádzačov. Bližšie informácie žiadajte mailom na sales@workinbalance.sk alebo na medibalance@medibalance.sk.