Deň zdravia v spoločnosti Accenture

Celodenný program, ktorý začal 8:00 ráno, zdravými čerstvými šťavami, pokračoval prednáškami v oblasti výživa“ Stravovanie podľa chémie tela“,ďalej prednáškou ergometrické nastavenie pracoviska…Od 11:30 do 18:00 prebiehali rôzne diagnostiky a individuálne konzultácie…