Deň zdravia pre TV Markíza

Práve sme úspešne ukončili veľmi pozitívny a príjemný deň ZDRAVIA v Markíze. Začiatok odštartovala Zuzka Líšková prednáškou „ Stravovanie podľa chémie tela“. Následne celý deň bol plný diagnostík a vyšetrení (diagnostika zraku, diagnostika pleti), individuálne konzultácie s meraním kompozície tela, relaxačné masáže krku a šije a záver bol doplnený o prednášku na tému „Ergonomické nastavenie pracoviska“.