Ako to funguje ?

Máme vyladený tím odborníkov, ktorí okrem eventov priamo vo vašej firme budú kontinuálne vzdelávať a motivovať zamestnancov k starostlivosti o vlastné zdravie.

V rámci nutričného poradenstva nielen edukujeme a upravujeme jedálničky, ale priamo na pracovisko dodáme občerstvenie z funkčných potravín.

Princípmi fitness a pohybovej terapie naši experti pracujú so zamestnancami od vytvárania si vzťahu k športovým aktivitám, cez napríklad správne sedenie, obuv až po aktívne využitie prestávok na regeneráciu síl.

Okrem bohatých skúseností používa naše know-how metodiky testovaní a meraní, takže program vždy flexibilne upravujeme podľa konkrétnych potrieb spoločností a definovaných problémov.